wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
IMPRESSIES LANGS DE VLOEDLIJN
wp8763a1de_0f.jpg
jouke de jong
Gebiologeerd door het spel tussen de wolken
met het zonlicht,het strand met de eindeloze
zandvlakte enerzijds en de altijd weer ont-
zagwekkende zee daar tegen aangevleid,
brachten mij en mijn camera zeer frequent
kustwaarts met als resultaat vele opnamen.
wpbc03e7a4_0f.jpg
wpef912d2f_0f.jpg
Om verkleuring uit te sluiten worden de
foto’s op schilderslinnen d.m.v.een
speciaal procedee afgedrukt en daarna
strak gespannen op een houten frame.
Een aantal geselecteerde werken treft
              u aan in de  

wp900f4264.png